Coronavirus

Update 15-12-2020;
Als medisch contactberoep mogen we u blijven behandelen.
Uiteraard met de gebruikelijke maatregelen voor u en ons.
Update 11-12-2020;
U kunt bij ons ook terecht voor behandeling van restklachten na Corona.
We houden onze kennis up to date en volgen morgenavond weer een webinar hiervoor.
Met verwijzing van huisarts of specialist wordt behandeling voor een half jaar vergoed en max. 50 behandelingen. Dit is een chronische indicatie en wordt dus vergoed vanuit de basisverzekering. Daarvoor geldt alleen uw eigen risico.
En indien noodzakelijk en door een arts vastgesteld bestaat de mogelijkheid voor verlenging van nog een half jaar.
Daarnaast bestaat ook de vergoeding  voor deze groep patiënten voor ergotherapie en diëtist.
  • Ergotherapie: maximaal acht behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur)
  • Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur)
Update 4-5-2020;
Het RIVM heeft ons weer toegestaan om de behandelingen op te pakken.
Behandelingen die op afstand (videoconsult) gegeven kunnen worden
blijven de voorkeur hebben maar noodzakelijke behandeling in de praktijk
kunnen we weer oppakken.
Hiervoor is het belangrijk dat zowel de therapeut als de patiënt:
– Geen koorts, verkoudheidsverschijnselen of benauwdheid heeft.
– De afgelopen 24 uur geen klachten (Covid-19) heeft gehad
– Gezinsleden / huisgenoten geen koorts of benauwdheidsklachten hebben.
– Er bij uzelf of een huisgenoot in de afgelopen 14 dagen Corona geen is vastgesteld.
______________________________________________________________________________________________________
In deze gevallen moeten wij de behandeling uit stellen.
______________________________________________________________________________________________________
Wij vragen het volgende van u als u naar de praktijk komt:
–  Kom niet te vroeg naar de praktijk (max 5 minuten) en ga niet in de
wachtkamer zitten maar op de bankjes in de gangen of in de grote
oefenzaal. Houd uiteraard afstand van andere patiënten.
– Was uw handen bij binnenkomst. In ons keukentje staat zeep en
papieren handdoekjes.
– Neem uw eigen grote handdoek mee.
Wij zullen ook zorgen voor een veilige omgeving.
– Wij zullen vooraf aan de behandeling met een infraroodthermometer
uw temperatuur vaststellen. Dit gebeurt contactloos.
– Na ieder bezoek wordt de bank en gebruikte apparatuur
gedesinfecteerd.
– Na elk bezoek wassen wij onze handen.
– Indien nodig dragen wij mondkapjes en beschermende bril.
– Als het niet nodig is houden wij 1,5 meter afstand.
______________________________________________________________________________________________________
Vrij sporten en groepstrainingen kunnen helaas nog niet plaats vinden.
______________________________________________________________________________________________________
Update 24-3-2020;
Gisteravond werden door de regering voor ons als fysiotherapeuten ook verder gaande maatregelen getroffen.

Vanaf heden zijn we genoodzaakt om de behandelingen in de praktijk op te schorten.

Omdat we geen 1,5 meter afstand kunnen houden en niet beschikken over beschermende kleding, kunnen we deze behandelingen niet meer toepassen. De huisartsen en ziekenhuizen hebben voorrang bij de distributie van deze middelen.
Wat kunnen we wel;
–  Bent u al bij ons in behandeling: dan is telefonisch of videoconsult een goed alternatief. U krijgt bericht van ons via de mail of een telefoontje hierover. U mag ook zelf contact opnemen.
– Bent u nog niet in behandeling en heeft u onze hulp nodig voor uw klachten, dan kunt contact met ons opnemen. We kunnen dan telefonisch of via een videoconsult (beveiligd) een intake afnemen en uw advies en oefeningen geven. Deze consulten worden ook vergoed door de zorgverzekeraar.
– U wilt toch graag een fysiotherapeut zien, dan mag dat alleen op 1,5 meter afstand èn in de buitenlucht.  Het kan zijn dat u dit prettig vind om oefeningen door te nemen. Een gesprek te hebben over het behandelplan en hoe dit eventueel is bij te stellen of inzicht te krijgen in uw klachten beeld en hoe u dit kunt aanpakken. Samen kunnen we kijken naar een geschikte locatie hiervoor.
Aanwezigheid;
Dagelijks zal er 1 van de fysiotherapeuten een aantal uur op de praktijk aanwezig zijn om telefoontjes te beantwoorden, mailtjes te behandelen en videoconsulten te geven.
Daarnaast kan elke fysiotherapeut ook vanuit huis een videoconsult afnemen, de mail bekijken en de voicemail afluisteren. Het kan dan zijn dan u anoniem terug gebeld wordt.
Schroom dus niet met uw vragen.
______________________________________________________________________________________________________

 

N.a.v. het landelijke beleid sinds zondag 15-3 hebben we besloten de sportgroepen en het vrij sporten te staken tot nader bericht.

Tot nader bericht gaan de persoonlijke afspraken door mits;
Indien u al een afspraak heeft met een van onze fysiotherapeuten vragen we u op advies van het RIVM, indien u last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, NIET naar de afspraak te komen. Hetzelfde advies geven we u als u behoort tot de groep kwetsbare patiënten.
Tevens verzoeken we u indien u wel kan komen om rechtstreeks door te lopen naar ons halletje en plaats te nemen of op het bankje in de hal of in de doorloop naar de oefenruimte. Bent u te vroeg, wacht dan even buiten. En neem uw eigen grote handdoek mee.
______________________________________________________________________________________________________
Bij twijfel kunt u ons altijd bellen 0299-666266 of mailen fysiopurmerzuid@gmail.com
______________________________________________________________________________________________________
Informatie over het coronavirus vindt u ook op de website www.thuisarts.nl.
______________________________________________________________________________________________________
Uiteraard gelden dezelfde restricties voor ons als therapeuten ook.
Vanmiddag 16-3 vind er door onze beroepsgroep overleg over nader beleid plaats. We zullen u hier ook van op de hoogte brengen.
Update overleg; Er wordt aan ons fysiotherapeuten gevraagd de zorg indien mogelijk te blijven leveren om huisartsen en ziekenhuizen zoveel mogelijk te ontlasten.
______________________________________________________________________________________________________