Kinderfysiotherapie

Lia Mourits is onze kinderfysiotherapeutkinderfysiotherapie

Na de opleiding fysiotherapie heeft de kinderfysiotherapeut zich tijdens een 3-jarig post-HBO-opleiding gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen met een motorische achterstand of afwijking, maar geeft ook voorlichting en advies.

Lia is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar.

Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch nieveau. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of hulpvraag. Soms is een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langere tijd duren.